Onderwijs

Na de eerste twee schooljaren van vmbo-basis, -kader, -gl en -tl kan de leerling naar Campus Winschoten. Leerlingen die vanuit klas 2 vmbo-tl komen, kunnen instromen in klas 3-vmbo-tl (theoretische leerweg) of klas 3 vmbo-gl (gemengde leerweg). 

vmbo bb en kb
Doe jij de opleiding vmbo bb of kb, dan start je in klas 3 met twee profielen die jou leuk lijken. En in december van het derde jaar kies je uiteindelijk je definitieve profiel waarin je eindexamen gaat doen. Alleen als je de keuze maakt voor het profiel Dienstverlening & Producten, hoef je geen tweede profiel te kiezen aan het begin van het schooljaar. De inhoud van D&P bestaat al uit stof van meerdere profielen (Z&W, E&O, Techniek). 

Leerwerktraject
Op Campus bestaat ook de mogelijkheid een leerwerktraject (LWT) te volgen. LWT is een variant op de basisberoepsgerichte leerweg. Je loopt dan drie dagen per week stage bij een erkend leerbedrijf. De overige twee dagen volg je het vak Nederlands en beroepsgerichte vakken (vier profielvakken én vier keuzevakken). Met dit diploma kan je worden toegelaten tot een mbo-opleiding niveau 2.

vmbo tl en gl
Vmbo-gl heeft een beroepsgericht component, vmbo-tl heeft alleen theoretische vakken. De theoretische vakken van vmbo-gl en vmbo-tl zijn van hetzelfde niveau. Doe jij de opleiding vmbo gl, dan kies je één profiel dat met een examen wordt afgesloten. Vmbo tl kiest in klas 4 hun profiel: Zorg en Welzijn, Economie, Groen en Techniek. Met een tl- of gl-diploma kan je naar mbo niveau 4 en met vmbo tl naar de havo mits je in zeven vakken examen hebt gedaan.

Heb je je diploma gehaald? Dan kan je op Campus Winschoten terecht bij diverse mbo-opleidingen tot en met niveau 4. Deze opleidingen worden aangeboden door Noorderpoort. Profielen