Dienstverlening en producten

Dienstverlening en producten

Dienstverlening & Sport
Als leerling van de opleiding Dienstverlening & Producten – Sport doe je ongeveer 6 tot 8 uur in de week aan sport. In de sportlessen leer je ook aan elkaar les en leiding te geven. Daarmee is sport een belangrijk onderdeel in je lesprogramma, maar tegelijk moet je beschikken over dienstverlenende en organisatorische kwaliteiten als je deze opleiding wilt doen. Zo moet je sociaal vaardig zijn, voor een groep durven staan en goed in een team samen kunnen werken.

De ervaring die je tijdens de praktijklessen op school opdoet, ga je daarna gebruiken in de échte wereld. Je helpt dan bij het organiseren of uitvoeren van (sport)activiteiten. Je leert vaardigheden te ontwikkelen doordat je werkt met grote opdrachten. Dit zijn echte opdrachten uit de praktijk. Zoals het organiseren van een ouderavond voor je eigen ouders, het in goede banen leiden van een sportdag, het geven van een voorlichting over voeding en nog veel meer!

De algemeen vormende vakken (biologie, economie, Nederlands, Engels en maatschappijleer) worden steeds meer geïntegreerd in de SD(V)-opdrachten.

Je verlaat de opleiding met een goed gevuld portfolio. Hierin staan al je ervaringen en kun je laten zien hoe je je ontwikkeld hebt. Soms kun je hierdoor in het mbo een versneld programma doen. Hierover zijn bijvoorbeeld met de opleiding Sport & Bewegen in het mbo goede afspraken gemaakt.

Dienstverlening & Theater
Als je wilt stralen op het toneel of geïnteresseerd bent in wat er achter de schermen gebeurt, dan is deze opleiding echt iets voor jou! Praktijkvakken zijn zang, muziek, dans, drama, licht en geluid.

Je krijgt opdrachten om (theater)evenementen te organiseren, maar ook zorg je voor de publiciteit. Je organiseert bijvoorbeeld openingsavonden, een muziekfeest en een high tea voor een groep mensen.